border

About Pennsylvania Area Code 570

The 570 area code includes Pennsylvania cities Bloomsburg, Hazleton, Lewisburg, Lock Haven, Milton, Muncy, Pittston, Pottsville, Scranton, Selinsburg, Stroudburg, Sunbury, Wilkes-Barre, Williamsport.

Nearby area codes are 272, 484, 607, 610, 717, 814, 835, 845, 862, 908 and 973.
Search for a phone number:
Example: 570-555-5555

570 Area Code Exchanges 100-153:

570-100-xxxx    570-101-xxxx    570-102-xxxx    570-103-xxxx    570-104-xxxx    570-105-xxxx    570-106-xxxx    570-107-xxxx    570-108-xxxx    570-109-xxxx    570-110-xxxx    570-111-xxxx    570-112-xxxx    570-113-xxxx    570-114-xxxx    570-115-xxxx    570-116-xxxx    570-117-xxxx    570-118-xxxx    570-119-xxxx    570-120-xxxx    570-121-xxxx    570-122-xxxx    570-123-xxxx    570-124-xxxx    570-125-xxxx    570-126-xxxx    570-127-xxxx    570-128-xxxx    570-129-xxxx    570-130-xxxx    570-131-xxxx    570-132-xxxx    570-133-xxxx    570-134-xxxx    570-135-xxxx    570-136-xxxx    570-137-xxxx    570-138-xxxx    570-139-xxxx    570-140-xxxx    570-141-xxxx    570-142-xxxx    570-143-xxxx    570-144-xxxx    570-145-xxxx    570-146-xxxx    570-147-xxxx    570-148-xxxx    570-149-xxxx    570-150-xxxx    570-151-xxxx    570-152-xxxx    570-153-xxxx    
Back to home
border